Programul operational regional

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului  cu titlul:

“ IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SOCIETATII ASKA GRAFIKA SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI SOFTWARE”

SC ASKA GRAFIKA SRL, cu sediul în: Municipiul Sighetu Marmatiei, Str. Gheorghe Doja, Nr. 69, Judeţul Maramureş, a derulat, începând cu data de 07.09.2018  la adresa Municipiul Sighetu Marmatiei, Str. Gheorghe Doja, Nr. 69, Judeţul Maramureş, proiectul ” IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SOCIETATII ASKA GRAFIKA SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI SOFTWARE„ , cod SMIS 114157, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.184.908,38 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 3.075.870,38 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila a contributiei europene (FEDR) de 2.614.489,82 lei, reprezentand 60,01% din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de stat de 461.380,56 lei, reprezentand 10,59% din valoarea totala eligibila aprobata.

Obiectivul proiectului a fost cresterea competitivitatii si productivitatii societatii prin achizitia de echipamente si software noi, de ultima generatie, cu ajutorul carora s-a inovat/imbunatatit procesul de productie si se realizeaza produse noi, diversificand astfel produsele realizate, reducerea consumului de energie prin utilizarea surselor regenerabile de energie si cresterea gradului de reutilizare al deseurilor generate. Deasemenea a crescut numărul locurilor de munca cu 2 noi locuri de munca.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului sunt:

1.

    – 1 masina de tiparit offset achizitionata

    – 1 pachet software de planificare a resurselor intreprinderii achizitionat

     1 instalatie fotovoltaica on-grid achizitionata si montata.

     1 tocator hartie achizitionat si integrat intr-o linie de reciclare deseuri de hartie si carton.

     1 sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2008 implementat si certificat

    1 proces de tiparire cu masina tipar offset certificat

     1 participare la un targ international in calitate de expozant.

     2 persoane angajate cu norma intreaga, dintre care o persoana din categoriile defavorizate

2.

    Au fost realizate, deasemenea:

    – 2 anunturi de presa,

    – 2 autocolante,

    – 2 placute metalice,

    – 1 panou temporar

    – 1 placa permanenta.

3.

– Cerere de finantare si Plan de afaceri elaborate si depuse, pe baza contractului incheiat cu prestatorul de servicii

  Proiectul a fost implementat corect, cu indeplinirea obiectivelor stabilite, finantare acordata, , pe baza contractului incheiat cu prestatorul de servicii

  – Audit financiar extern a fost finalizat cu succes, certificand implementarea corecta a proiectului si s-a intocmit Raport de audit extern